envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Podnikatel – fyzická osoba a jeho „firma“ (2001)

2. 1. 2001

Podnikatelé – fyzické osoby mohli doposud při svém podnikání užívat nejen své jméno a příjmení, ale i nějaký dodatek, atˇ už popisný  ( Jaroslav Dufek-Autodoprava), vzniklý použitím zkratek (Anna Málková – Anma),  fantazijní ( Petr Koláček- Oxen) případně  jiný.

Podmínkou oprávněného užití takového dodatku bylo, že je veden jako součást obchodní jména podnikatele v příslušném, nejčastěji živnostenském, rejstříku.

Novela obchodního zákoníku, účinná od 1.1.2001, se však užívání těchto různých dodatků u podnikajících fyzických osob dotkla. Přichází totiž se staronovým právním pojmem „firma“, který nahrazuje – i když ne zcela, jak se dozvíme dále – dosavadní pojem „obchodní jméno“. Pojem firmy je užší, než byl pojem obchodní jméno. Ustanovení § 8 obchodního zákoníku totiž definuje firmu jako název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. O firmě můžeme tedy hovořit jen tehdy, jde-li o podnikatelské označení zapsané v obchodním rejstříku. Podnikající fyzické osoby se však nemusí vždy do obchodního rejstříku zapisovat; jak je to v takovém případě s jejich označením při podnikání ? Obchodní zákoník odpovídá na tuto otázku tím, že stanoví pro fyzickou osobu-podnikatele, který není zapsán do obchodního rejstříku, povinnost činit právní úkony pod svým jménem a příjmením.

Podnikatelé, kteří dosud podnikali pod obchodním jménem sestávajícím z jejich jména, příjmení a nějakého dodatku, a nejsou přitom zapsáni do obchodního rejstříku, musí buď do 30.6.2001 podat návrh na svůj zápis do obchodního rejstříku, nebo co nejdříve změnit své dosavadní obchodní jméno tak, aby jím nadále bylo jen jejich jméno a příjmení. V každém případě však jsou povinni již od 1. ledna 2001 činit veškeré právní úkony, například uzavírat smlouvy, podávat daňová přiznání apod. jen pod svým jménem a příjmením. Ten, kdo se rozhodne pro druhou možnost, tedy do obchodního rejstříku se nezapisovat, se však nemusí svého „dodatku“ zcela vzdát. Může jej nadále užívat třeba jako označení prodejny či svých výrobků, může jej i registrovat jako ochrannou známku, pokud je k tomu takový dodatek způsobilý. Kdo se naopak rozhodne pro svůj vstup do obchodního rejstříku, měl by vědět, že název, pod kterým podniká, se stane zápisem do obchodního rejstříku „firmou“. Firma fyzické osoby musí dle § 9 obchodního zákoníku vždy sestávat z jejího jména a příjmení, k nimž však může být připojen nějaký dodatek. Funkcí takového dodatku je odlišit osobu podnikatele nebo jeho podnikání od jiných „hráčů trhu“. Podle obchodního zákoníku by se dodatek měl zpravidla vztahovat k osobě podnikatele nebo k jeho druhu podnikání, není však vyloučeno zvolit si i dodatek jiný. Meze podnikatelovy fantazie ohledně dodatku jsou však dány v ustanovením § 10 obchodního zákoníku, jenž zakazuje užívání firmy zaměnitelné ( rozuměj s firmou jiného podnikatele) nebo klamavé. V zájmu vyloučení zaměnitelnosti příp. klamavosti firmy existuje dokonce nová zákonná povinnost učinit součástí své firmy odlišující dodatek, a to tehdy, když v témže místě již působí podnikatel se stejným jménem a příjmením, ať už v rejstříku zapsaný či nikoliv a ať má jakýkoliv předmět podnikání, tedy i zcela odlišný od předmětu podnikání prvního podnikatele.

JUDr. Karla Chlumská

advokátka

AK Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři

Vydáno v: Hospodářské noviny, vyd. Economia a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: