envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Nivea: Vinea nevinna ? (únor 2014)

17. 2. 2014

V Německu údajně nedávno soud vyhověl žádosti  držitele jedné z  ochranných známek  Nivea a zakázal provozovateli fitness centra užívat název Vinea  z důvodu jeho zaměnitelnosti.  Ohrožuje takové rozhodnutí v Čechách prodávanou  limonádu Vinea, a jak je to vůbec s přeshraniční působností  soudních rozhodnutí v EU?

Pokud jde o ochranné známky,  v každé členské zemi platí národní přepisy  o ochranné  známce ( u nás zákon č. 441/2003 Sb.), a navíc Nařízení Rady ES  č. 207/2009  o ochranné známce Společenství.  Na území České republiky  tak jsou chráněny nejen známky zapsané u českého Úřadu průmyslového vlastnictví, ale i ochranné známky Společenství  zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu  (OHIM) ve španělském  Alicante s účinností  pro všechny členské země EU.  (Vedle toho existují  mezinárodní ochranné známky, zapsané k ochraně v zahraničí s účinky pro ČR  podle mezinárodních úmluv, ty se ale  neváží k EU a nejsou proto předmětem tohoto sloupku. )

Některé  ochranné známky, jako je třeba   Adidas, ale i Čedok, Bohemia  glass či ČSAD,  mají  navíc z titulu  své známosti  výsadní postavení,  a jejich majitelé mohou proto brojit proti užívání stejných nebo zaměnitelných označení nejen u stejný ch nebo podobných  výrobků a služeb, ale u jakýchkoliv produktů. Pokud k nim patří Nivea, může brojit nejen proti krému , ale i  limonádě Nivea , Mivea, Nivena apod.. V každém případě se ale musí obrátit na instituci v zemi, kde dle jejího názoru dochází k porušování práva. Oslovená národní  instituce pak  zaměnitelnost (nebo jinou otázku) posoudí podle národního práva, které ovšem je ovšem  právem komunitárním  ovlivňováno.  

Rozhodnutí národních soudů či jiných národních  institucí (např. zmíněné rozhodnutí německého soudu o značce Nivea) zásadně  nemá právně závazné účinky v jiné členské zemi EU.  Jinou otázkou jsou rozhodnutí „soudů EU“, tedy Evropského  soudního  dvora (ESD) a jeho později zřízeného  pomocníka,  Evropského soudního dvora  první instance. Jejich hlavním úkolem  je výklad a provádění práva EU.  Závaznost judikátů ESD není nikde výslovně zakotvena, ale v praxi se až na výjimky dodržuje.  To vychází mimo jiné z pojetí soudního systému EU jako celku tvořeného  národními soudy spolu se soudy EU.

Zpět k praxi a s nezbytným zjednodušením : V České republice platí české právo  a závazná jsou rozhodnutí českých soudů a českých úřadů. Ta ovšem mohou vycházet z rozhodnutí soudů a úřadů EU a jsou jimi ovlivňována.  Pokud by měla společnost Beiersdorf  za to, že limonáda Vinea ohrožuje v Čechách  některou z jeho ochranných známek , musí  se obrátit na český soud či úřad. K takovému sporu však nejspíš nedojde,  když Vinea je ochrannou známkou pro nealkoholický  nápoj  již od sedmdesátých let minulého století.   

uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: