envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

K veřejné autoritě v reklamě a k politické reklamě (Září 2004)

27. 9. 2004

Užití jakékoliv známé osobnosti resp. jejích projevů v reklamě  se vždy dotýká  nejméně dvou právních oblastí :

Za prvé ochrany osobnosti podle § 11 an. občanského zákoníku, jehož základním požadavkem je souhlas dotčené osoby s daným užitím. Výjimky platí jen pro účely umělecké a reportážní, mezi něž reklama nespadá.

Za druhé oblasti nekalé soutěže, k níž může tzv. užitím „veřejné autority“ v reklamě dojít. Obchodní zákoník, který otázky nekalé soutěže upravuje, sice výslovně užití veřejné autority v reklamě nazakazuje, podle stávající judikatury i podle dobrovolných restrikcí přijatých členy Rady pro reklamu v Kodexu reklamy se však užití tzv. veřejné autority v reklamě za nekalousoutěžní považuje. O nositele veřejné autority se podle převažujícího chápání tohoto pojmu jedná u osob, jejichž funkce, názory, postoje, chování apod. jsou ve společnosti respektovány či považovány za významné buď obecně, nebo v určitém oboru či pro určitou oblast. Známí politici a státníci spadají do kategorie veřejných autorit nepochybně, a v reklamě by se neměli objevovat vůbec, nejedná-li se ovšem o prezentaci politické strany příp. státu. V obou posledně uvedených případech se ovšem nejedná o typickou “reklamu”, ale o specifickou oblast, označovanou někdy jako reklama politická.

Politická reklama mimo období voleb je omezena pouze zákonem o rozhlasovém vysílání č. 231/2000 Sb. v platném znění, který ji v rozhlase a televizi připouští pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon. Takovým zvláštním zákonem je např. zákon č. 247/1995 Sb. v platném znění, o volbách do Parlamentu ČR nebo zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, které pojednávají (mimo jiné) o volební kampani a stanoví její pravidla co do času, rozsahu, užitých médií a někdy také co do obsahu kampaně ( např. požadavek čestného a poctivého průběhu volební kampaně s důrazem na zákaz uvádění nepravdivých údajů). Pro období voleb tedy platí pro tzv. politickou reklamu zvláštní regule, obsažené v jednotlivých právních normách, upravujících příslušné volby ( vedle výše zmíněných zákonů např. zákon o volbách do zastupitelstev obcí). Jinak vzhledem k tomu, že politická reklama nespadá pod právní pojem reklamy, neplatí pro ni taková omezení, jako je např. zákaz skryté či nevyžádané reklamy nebo zákaz reklamy klamavé ( pokud takový zákaz nevyplývá z některého již zmíněného “volebního” zákona, jako tomu je např.u zákona o volbách do Parlamentu ČR nebo u zákona o volbách do Evropského parlamentu).

JUDr. Karla Chlumská

AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Vydáno v Trend Marketing, vy Economia a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: