envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Fotbal věc veřejná ? (červen 2014)

15. 6. 2014

O Mistrovství světa ve fotbale se mluví, píše a jezdí se na něj. Jak je to ale s využitím této události a jejích symbolů v marketingu?

 

Především, název „FIFA World Cup“ i logo letošního mistrovství , obsahující kromě obrázku míče tvořeného rukama a letopočtem 2014 také text „Fifa World Cup Brasil“  jsou ochrannými známkami asociace FIFA, která mistrovství pořádá. FIFA si názvy a loga sportovních událostí přihlašuje jako ochranné známky již tradičně. Podle zákona  o ochranných známkách to znamená, že pouze ona má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna, přičemž těchto produktů je dlouhá řada: od potravin a nápojů až po  sportovní, kulturní, vzdělávací  a zábavní události včetně (mimo jiné) prodeje vstupenek na ně. Bez souhlasu FIFA nesmí nikdo pro dané produkty v obchodním styku užívat text a/nebo obrázek, který je  shodný či zaměnitelný  s ochrannou známkou.  Za užívání v obchodním styku zákon výslovně označuje  i reklamu, a z účelu a smyslu zákona plyne, že obchodním stykem se rozumí i marketing obecně.

Kromě názvu a loga mistrovství existuje spousta dalších výtvorů s mistrovstvím spojených, jako jsou plakáty, emblémy, maskoti apod., které, ač formálně nechráněny, požívají ochrany z titulu autorského práva. Ani tyto prvky tedy nelze bez souhlasu FIFA (či jiného nositele autorských práv) použít.

Nakonec jsou tu ustanovení nekalé soutěže. I když  v marketingu neužiji ochrannou známku, ani žádný jiný výtvor chráněný právem duševního vlastnictví, ale budu například nabízet vstupenky,  zmiňovat „MS ve fotbale“, zobrazovat fotbalový míč na jihoamerické pláži  či se  jinak k mistrovství  přímo či nepřímo  vztahovat, pak se mohu dopouštět parazitování na pověsti této události, klamavé reklamy či dle okolností naplním jinou skutkovou podstatu nekalé soutěže. Jde o to, zda v konkrétním případě jednám a)  v rámci hospodářské soutěže (v marketingu  většinou ano), b) proti dobrým soutěžním mravům  a c) tak, že mohu  přivodit újmu soutěžiteli (FIFA, oficiální sponzoři mistrovství) či zákazníkům. Je FIFA či oficiální sponzor můj soutěžitel ? A co jsou dobré soutěžní mravy ve vztahu k mistrovství světa ve fotbale? Zde je prostor pro argumentaci. Vzhledem k tomu, že ochrana atributů sportovních událostí je historicky zavedenou a obecně známou zvyklostí, stejně tak jako skutečnost, že za spojení s takovou událostí se platí, je spíše pravděpodobné, že soutěžní mravy by porušeny byly. Posouzení soutěžního vztahu závisí hlavně na předmětu a území podnikání zúčastněných. Bez právního významu nejsou ani  pravidla FIFA uveřejňovaná  na jejích  webových stránkách, v nichž je zájem na ochraně mistrovství a všech  jeho symbolů jasně deklarován, a to i když nejsou obecně závazná.

Omezení platí jen pro (zjednodušeně řečeno) komerční využití mistrovství. S kamarády si o něm popovídat můžete i  jinak,  než jako o „Tom, o čem se nesmí mluvit“.
 

JUDr. Karla Chlumská

AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: