envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Ach ty ceny ! (prosinec 2013)

15. 12. 2013

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší změny i v reklamě, která, je-li klamavá, může mít dopady i na konkrétní závazky vůči spotřebiteli.   V některých případech totiž  může být závaznou nabídkou k uzavření smlouvy. Bude-li v reklamě  uvedena cena  zboží či služby,  bude se považovat za tzv. nabídku, tedy závazný návrh k uzavření kupní či jiné smlouvy ze strany podnikatele - zadavatele reklamy.

Ten  nebude vázán poskytnout  produkt za uvedenou cenu pouze v případě vyčerpání zásob nebo ztratí-li obecně schopnost  plnit. V případě sporu je to podnikatel- zadavatel reklamy. kdo  prokazuje, že se  o závaznou nabídku  nejednalo.

O závaznou nabídku se nebude jednat v případě, že reklama není  jakožto nabídka k uzavření smlouvy  dostatečně určitá, např.  oznamuje –li  „U nás za 49,-Kč“ , přičemž  v prodejně  podnikatel nabízí množství  různých výrobků a není tedy jasné, kterého zboží se cena týká.  Bude-li však spolu se slovy „U nás za 49,-Kč“ vyobrazena  konkrétní  identifikovatelná sklenice, pak se o závaznou nabídku jedná.

Závazné je podle NOZ i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci v reklamě, a to, že propagovaná věc má vlastnosti,  které může kupující s ohledem na povahu věci a její reklamu očekávat,  pokud si ovšem s prodávajícím ohledně vlastností věci nesjednají něco jiného.

Řešení ? V reklamě neuvádět cenu, záruční doby a  doby použitelnosti  konkrétního zboží či služby,  nebo dát adresátovi současně  jasným a zřetelným způsobem  najevo, že se nejedná o nabídku k uzavření smlouvy. Vlastnosti věci z reklamy vyplývající je třeba dodržet, a není-li to možné, odchylky  sjednat ve smlouvě s kupujícím.

Nad tím vším se klenou základní zásady NOZ, od nichž se žádným ujednáním  odchýlit nelze,  a mezi něž patří například požadavek  jednat  v souladu s dobrými  mravy a poctivě.  O tom třeba někdy příště.

JUDr. Karla Chlumská

advokátka  AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: