Spory vhodné k mediaci


Psychologicky:

  • je vůle spor řešit

  • konflikt je ve fázi, kdy jsou strany schopny se na mediaci dostavit a komunikovat

  • žádná ze stran nemá potíže se závislostí (alkohol, drogy,..) nebo významnou psychickou poruchu

  • postavení stran je víceméně vyrovnané

  • podnětem k účasti není boj nebo msta

  • strany jsou otevřeny možnosti sdělit potřebné informace
     

Právně:

  • spory obchodní, pracovní, rodinné, bytové, sousedské, stavební, spotřebitelské, týkající se duševního vlastnictví, informačních technologií, z oblasti zdravotnictví a další

  • mediací nelze rozhodovat o otázkách upravovaných veřejným právem, například zda byl spáchán přestupek či trestný čin, zda bylo platně uzavřeno manželství, zda byly dodrženy stavební předpisy apod.