Proč mediace ?


 • Je váš spor zamotaný ?
 • Není  jisté, jak by soud rozhodl ? 
 • Hrozí  vleklý a nákladný soudní spor  ?
 • Potřebujete svoji věc řešit v naprostém soukromí ?
 • Chcete si zachovat vliv na příští uspořádání své situace? Nebo budoucí spolupráci? Nebo spolu prostě na pracovišti, jako sousedé, společníci, bývalí partneři potřebujete vycházet? 

 

Zkuste mediaci. 

 • je diskrétní a rychlá
 • z úspěšné mediace odchází obě strany spokojeny, neboť funguje na principu  vítěz-vítěz, win-win
 • většinou je  podstatně levnější, než soudní spor či rozhodčí řízení
 • řeší  vztahy a věci v širších souvislostech (nejen právní otázky)
 • u složitých sporů umožňuje pojmout záležitost komplexně (v soudním apod.  řízení je často třeba podat v téže věci více žalob )
 • rozhodování zůstává ve vašich  rukou, nesvěřujete jej soudci, rozhodci ani úředníku

Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody. Jak dlouho to bude trvat. Kolik to bude stát.